Regjeringen mener bunnfast havvind er en moden og lønnsom teknologi, og ønsker at utbyggingen av havvind på Sørlige Nordsjø II skjer uten statstøtte. Det kom fram da olje- og energiminister Terje Aasland før jul la fram hvordan regjeringen skal tildele Norges første havvindområder, Utsira Nord og Sørlige Nordjsø II.

Det er urealistisk, mener Fornybar Norge.

Det er flere faktorer ved havområdet Sørlige Nordsjø II som gjør utbyggingen mer kostbar enn mange av havvindutbyggingene på kontinentet, sier seniorrådgiver Arne Jakobsen i Fornybar Norge.