Å bygge opp en norsk leverandørindustri er en del av premisset for regjeringens ambisjoner om å tildele 30 gigawatt (GW) havvind innen 2040.

Torsdag lanserte næringsministeren den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer». Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet.

Andre europeiske land ligger langt foran Norge i utbyggingen av havvind, og det lille forspranget Norge har på flytende havvind er ventet å bli tatt igjen i løpet av få år.