Fra nyttår skulle det bli mulig for borettslag, flermannsboliger og enkelte næringseiendommer å dele solstrøm produsert på taket med beboere og få fritak for elavgift og nettleie for den strømmen de bruker selv.

Nå varsler Olje- og energidepartementet (OED) at ordningen blir utsatt. Årsaken er at flere nettselskap har varslet at de ikke rekker å innføre endringer som er nødvendige for å innføre delingsordningen innen fristen.

– Flere nettselskap peker på at de vil trenge noe tid for å implementere endringene.