Saken er oppdatert kl 15.03

– Vi har jobbet intenst i en lang periode. Folk skal vite at vi håndterer dette. De skal være trygge på at de har strøm, og at de har råd til å betale regningene, sier Terje Aasland til NTB

Når tiltakene vil komme, er imidlertid ikke klart ennå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at regjeringen allerede i august kan legge en sak fram for Stortinget.

Tre spor

Ifølge Aasland jobber regjeringen langs tre spor:

  • Opprettholde nasjonal forsyningssikkerhet
  • Forbedrede støtteordninger til husholdningene
  • Støtte til næringslivet

Når det gjelder forsyningssikkerheten, vurderer regjeringen blant annet en regel om at når vannstanden i magasinene faller ned mot svært lave nivåer, skal fyllingen prioriteres og strømeksporten begrenses.

Hva som er lave nivåer, varierer med årstidene. Den er også ulik for de rundt 1800 vannkraftmagasinene i Norge.

– Vi lager nå en konkret innramming for hvordan dette skal skje. Vi må sikre at vi ikke hvert år kommer i en svært anstrengt kraftsituasjon, framholder Aasland.

Som kjent har fyllingsgraden mange steder vært på et historisk minimum den siste tida.

Lover mer i støtte

Regjeringen har fått ramsalt kritikk for å være trege på banen med tiltak etter rekordhøye strømpriser i sommer, og onsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for å hasteinnkalle representantene i ferien i saken. Saken skal avgjøres av Stortingets presidentskap mandag.

Aasland frykter ikke at Stortinget eventuelt vil fatte vedtak som kan stikke kjepper i hjulene for regjeringens opplegg.

– Foreløpig ligger det ikke noen konkret sak på bordet, påpeker han.

– Høyre vil at strømstøtten skal økes til 90 prosent fra 1. september, kan det være aktuelt?

– Vi har hele tiden vært opptatt av å gjøre forbedringer for husholdningene. Vi åpner for å forsterke ordningen og ser nå på hvordan vi kan treffe dem med dårligst råd enda bedre, sier Aasland.

Strømstøtteordningen vil vare så lenge prisene er unormalt høye, lover han.

Det samme gjør finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Til Dagbladet sier han at folk vil få dekket mer av strømregningen framover.

– Vi jobber med grep for å øke og styrke strømstøtten. Ordningen skal bedres ytterligere sammenlignet med i dag og gi større lettelser til den enkelte strømkunde, sier han.

SSB er nå i ferd med å evaluere dagens strømstøtteordning. Rapporten er ventet i løpet av september.

Støtte til næringslivet

Både opposisjonen og NHO krevd at regjeringen nå må sikre støtte til bedrifter som sliter. Dette jobbes det nå intenst med, bedyrer Aasland.

– Men tiltakene må være målrettet og bidra til å sikre arbeidsplasser. Vi må sikre at de ikke ender opp som rene kontantoverføringer til bedriftseierne, sier han.

Arbeidet er krevende, for det handler om store penger.

– Dette må håndteres med varsomhet. Vi må unngå tiltak som øker presset i norsk økonomi eller forsterker strømkrisen, sier Aasland.

Nord og sør

Også de enorme prisvariasjonene mellom sør og nord har fått mye oppmerksomhet. Aasland mener at man ikke løser problemet ved å la det flyte mer strøm fra nord til sør.

– I stedet må vi forberede utvikling av mer fornybar kraft i de områdene som trenger mer, sier han og peker på havvindsatsingen og gjenopptakelsen av konsesjonsbehandling av vindkraft på land.

Kraftprodusentene er også blitt oppmuntret til å oppgradere og modernisere eksisterende vannkraftverk.

– Vi må sørge for at vi utnytter kraftressursene på en best mulig måte, sier Aasland.

(©NTB)