Onsdag denne uka publiserer Statnett sin månedlige oversikt over hvor store inntekter systemoperatøren har fått fra flaskehalsene i nettet. Når det er prisforskjeller mellom to områder får produsenten betalt prisen i sitt område.