Data fra Nord Pool viser at strømprisen tirsdag blir på 307 øre/kWh i NO2, før nettleie og avgifter. Det er den høyeste døgnprisen som er registrert en sommerdag, og rekorden fra i dag er dermed allerede slått.

I Nord Pools statistikker tilbake til 2013 er det bare to dager med høyere døgnpris i NO2: 20. og 21. desember i fjor.

NO2 kalles Sørvest-Norge av Statnett, men omfatter Vestland fylke sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, med til sammen rundt 1,3 millioner innbyggere.

Selv om Sørlandet med omland setter prisrekorder, er prisnivået ganske langt under prisnivået lenger sør i Europa. Frankrike har for tiden store problemer med sine atomkraftverk, og topper strømtabellen på Nord Pool. I morgen blir den franske prisen 432 euro/MW, noe som tilsvarer en spotpris før avgifter og nettleie på 4,46 kr/kWh, noe som er 45 prosent høyere enn prisene i NO2.

Made with Flourish

For forbrukere som får strømstøtte, blir mye av regningen dekket av staten. Med en spotpris på drøyt 3 kroner/kWh i NO2 tirsdag, betyr det at forbrukerne får en strømpris etter strømstøtte på rundt 2 kroner/kWh, litt avhengig av nivået på nettleia og påslaget på strømavtalen.

Nesten ingen variasjon

Det er relativt sett svært liten prisvariasjon gjennom døgnet i NO2 tirsdag. Lavest blir spotprisen klokka 13, men selv da er prisen 2,59 kr/kWh. Toppen blir nådd klokka 19, med en spotpris på 3,55 øre/kWh før nettleie, avgifter og strømstøtte.

I Oslo-området (NO1) og i Bergen-området (NO3) blir spotprisen tirsdag på 1,88 kr/kWh. Også her blir det svært små variasjoner fra time til time, som grafikken over også viser. Prisene er like i de to prisområdene gjennom hele døgnet.

I Midt-Norge og Nord-Norge faller prisen igjen til under 2 øre/kWh for tirsdagen, med en liten variasjon mellom knapt 1,6 og knapt 2,2 øre/kWh gjennom døgnet.

Prisene i sør er dermed 165 ganger høyere enn i nord på tirsdag.

Eksport til Europa på grunn av pris

Tyskland og Danmark ligger nærmest likt i pris også i morgen, godt over prisnivået i NO2. Dermed blir det eksport fra Sørlandet til disse områdene også tirsdag.

I Stockholm og Göteborg (SE3) blir det til sammen seks timer med svært lave priser, mens prisområdet resten av døgnet ligger på nivå med Oslo-området (NO1).

Både i Tyskland og på Sørlandet er det så langt i juli høyere priser enn tidligere i vår og sommer. Sett over en hel måned er det prisene i mars, like etter Russlands invasjon av Ukraina, som har hatt de høyeste strømprisene, som det framgår av denne grafikken.

Made with Flourish

I Storbritannia faller strømprisen tirsdag til litt under nivået i NO2 for døgnet sett under ett. Om natten og morgenen er det ifølge Nord Pool planlagt import til Norge, men dette snur til eksport fra klokka 10 tirsdag. Totalt sett er utvekslingen mellom Storbritannia og Norge omtrent i null tirsdag, med marginalt mer import enn eksport.

Gassprisen ned mandag

Selv om det er stor usikkerhet rundt den russiske gassleveransen til Tyskland, blant annet på grunn av reparasjoner og vedlikehold, og nyheter om at Russland struper gassleveransen til Østerrike, faller den nederlandske gassprisen mandag. Prisnivået er likevel skyhøyt – 170 euro/MWh. Dette er det høyeste nivået i år, med unntak av et par dager i mars da prisene gikk over 200 euro/MWh. Gassprisen er nå altså høyere enn da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar.

I terminmarkedet har Nasdaq i skrivende stund ikke registrert noen handler i dag, mandag.