Strømmen går i hovedsak i retning av det dyreste markedet. Etter at den nye strømkabelen mellom England og Norge ble satt i drift i fjor høst, har strømprisene i hovedsak fortsatt vært høyere i England. Europower analyserte nylig hvordan det ville påvirke de norske vannmagasinene, om vi eksporterte maksimalt til England.

I de siste ukene har bildet endret seg, og prisene har vært høyere i Sør-Norge enn i England, slik Europower fortalte lørdag. Men det er sjelden britene er netto eksportør av strøm.