NVE har hatt ny dialog med kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) i forbindelse med trusselbildet etter Russlands invasjon av Ukraina.

Fredag sendte Nasjonal sikkerhetsmyndighet ut en liste med åtte ulike anbefalte tiltak for virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Dette gjelder ikke direkte kraftforsyningen.

Seksjonssjef i beredskapsseksjonen i NVE, Eldri Holo, opplyser til Europower at NVE har kommunisert med KBO om situasjonen, og minnet om hva som er de viktigste tiltakene i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

– Pass på å ha «dørene» lukket.