– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Regjeringen ba NVE om å avklare slike forhold, med svarfrist forrige tirsdag. I dag mandag kom svaret, én uke på overtid.

– Vi er ikke bedt om å ta stilling til om en eksportrestriksjon bør innføres eller ikke. Vi redegjør i vår besvarelse for det juridiske handlingsrommet, skriver Lund.

I brevet peker NVE på flere forhold som må tas med i vurderingen hvis regjeringen går videre med planene om eksportregulering.