– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Regjeringen ba NVE om å avklare slike forhold, med svarfrist forrige tirsdag.