I mai ga Norges vassdrags- og energidirektorat den første konsesjonen til et bakkemontert solkraftverk i Norge, Furuseth solpark i Stor-Elvdal. Nylig ble den første detaljplanen for et solkraftverk i Norge godkjent, for det samme anlegget.

Flere solkraftverk ligger til behandling hos NVE, og direktoratet forventer en økning i slike søknader framover.

Aktører har etterlyst en oppskrift for hva som er beste praksis når et kommer til planlegging av slike solkraftverk, og NVE har over lengre tid jobbet med å utarbeide en veileder for hvordan aktører bør gå fram.