Antall datasenter i Norge har doblet seg i løpet av knappe to år, og fjor brukte de 1 TWh.

Det kommer frem i et brev fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum.