Europowers søsteravis Dagens Næringsliv har hvert år en Gaselle-kåring, der selskaper som fyller noen gitte kriterier knyttet til vekst og overskudd, blir fremhevet. Inntil politiet foretok bevissikring i Norpecs lokaler i mai, var dette et selskap på rak vei mot en Gaselle-tittel.

Knapt noe selskap i kraftbransjen har en slik vekst å vise til. Fra selskapet ble stiftet i august i 2019 nådde Norpec en omsetning på 60 millioner kroner allerede i første hele driftsår. En slik vekst er nesten ikke til å tro, når man starter helt fra scratch. Til sammenligning nådde Jacobsen Elektro, som Norpec er bygget opp fra, aldri en slik omsetning

Made with Flourish

Utvilsomt har de ansatte som gikk over fra Jacobsen Elektro til Norpec hatt et omdømme i bransjen som har gjort at de lett har kunnet inngå avtaler i regi av det nye selskapet. Da Jacobsen Elektro gikk over ende høsten 2019, ser det ut til at kraftselskapene nærmest har stått i kø for å inngå avtaler med Norpec.

Lite kontroll

Dagens Næringslivs avsløringer lørdag om hva som skjedde i selskapet som gikk over ende, indikerer at bransjen i alle fall ikke var særlig opptatt av å stille kritiske kontrollspørsmål da Norpec kom på banen mens Jacobsen Elektro dro til skifteretten.

En granskningsrapport fra IT-ekspertene Ibas kan vise seg å bli særlig viktig i politietterforskningen som er startet etter at NVE politianmeldte selskapet og to enkeltpersoner, inkludert daglig leder.

Rapporten slår fast at det er kopiert store mengder data ut fra Jacobsen Elektro, muligens også det som betegnes som kraftsensitiv informasjon.

«Det kan konstateres at et stort antall mapper fra selskapets server er blitt kopiert og plassert på den eksterne harddisken», heter det i rapporten fra Ibas.

Norpec er ikke synlig bekymret for å ha blitt avslørt.

«Så langt vi har klart å bringe på det rene, er det ikke overført noe kraftsensitiv informasjon fra Jacobsen Elektro til Norpec. Selv om slik informasjon skulle være overført, er og vil kraftsensitiv informasjon uansett alltid være i trygge hender hos Norpec», skriver Norpecs daglige leder Alf Vegar Nymoen i et svar til Europower mandag.

Det hjelper ingenting. Tvert imot ser det ut til at Nymoen ikke tar inn over seg i det hele tatt hvor alvorlig det vil være, hvis informasjon har gått fra Jacobsen Elektro til Norpec – kraftsentiv eller ei. Det spiller ingen rolle om de som nå jobber i Norpec vet hvordan slike data skal håndteres. Norpec skulle aldri mottatt slike data i utgangspunktet.

Hvis diamanter blir stjålet, er det ingen unnskyldning at de leveres til en juveler.

NVE er unntaket i bransjen

Heldigvis har NVE reagert, og levert politianmeldelse. «Svært omfattende og alvorlig», konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tidligere i år om omfanget og alvorlighetsgraden.

Men NVEs reaksjon er så langt unntaket i bransjen.

– For å være helt ærlig har vi svært mange leverandører, som kan påstå ting om hverandre. Vi kan ikke lytte til det, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett i et intervju med DN tirsdag.

Jo, det kan faktisk både Statnett og andre kraftselskaper. For dette er ikke vanlig slarv fra en leverandør som prøver å fremstå i et bedre lys enn konkurrenten. Det er ikke slik at man er forhindret fra å stille kritiske spørsmål til mulige leverandører. De må bare behandles likt.

Jeg har ikke grunnlag for å tro at Statnetts manglende reaksjon overfor Norpec er verre enn andre av Norpecs kunder i denne saken. Statnett påpeker at de har varslet NVE. Åpenbart har Norpec tilbudt en tjeneste som få andre klarer å levere, på et område der det er kritisk å ha en tilgjengelig leverandør til enhver tid. Sannsynligvis var det nødvendig å inngå en del hasteavtaler da Jacobsen Elektro gikk under.

Kan ikke ta med informasjon fra forrige jobb

Norpecs stiftere omtaler seg som gründere. Men det er strenge regler for hva du kan bruke av informasjon tilegnet i din forrige jobb, hvis du starter konkurrerende virksomhet. En ansatt kan overhodet ikke ta med seg noe som kan regnes som bedriftshemmeligheter.

– Det man husker, vil man normalt kunne bruke. Elektroniske eller fysiske dokumenter, kan man normalt ikke bruke, har advokat Are Stenvik kommentert overfor Teknisk Ukeblad, som i sin tid belyste denne problemstillingen.

Men alt man lagde som ansatt i forrige selskap, kan den tidligere arbeidsgiveren ha rettighetene til.

Dette er bakteppet når politiet skal vurdere å straffeforfølge Norpec og enkeltpersoner i selskapet, og når Jacobsens Elektros nye eiere skal vurdere sivilt søksmål mot sine tidligere ansatte.

Utfallet av politietterforskningen må vi antagelig vente ganske lenge på. At Norpec er under etterforskning, er ikke noe saklig grunnlag for å nekte dem nye oppdrag i kraftbransjen. Men kontraktene de vinner fremover, vil bli gjenstand for langt mer oppmerksomhet enn de som er inngått til nå.