Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt selskapet Solgrid konsesjon til å bygge og drive Norges første solkraftverk. Det skal ligge i Innlandet.

– NVE har nå gitt konsesjon til det første solkraftanlegget i Norge, og det er en milepæl. Omfanget av norsk solkraft er foreløpig lite, men det vokser jevnt, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE, i en pressemelding.

– I årene framover forventer vi at solkraft vil bli et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet vårt.

Furuseth solkraftverk skal bygges i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. De har fått konsesjon til en installert effekt som kan dekke det årlige strømforbruket til rundt 320 husholdninger.

Det finnes allerede flere konsesjonsfrie anlegg for solkraft på tak rundt i Norge, men et større solkraftverk slik det som er planlagt, måtte ha en anleggskonsesjon.

(©NTB)