Det opplyses i en melding fra Olje- og energidepartementet. Nils Kristian Nakstad har vært administrerende direktør i Enova siden 2008. Han ledet Strømnettutvalget som nylig leverte sin rapport. Nakstad er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTH.

Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas går dermed ut av Statnett-styret. Han har vært styreleder siden 2018.

– Baksaas har med sin lange erfaring innen teknologiledelse og digitalisering tilført styret verdifull kompetanse, skriver departementet.

Aasland: – Alle styremedlemmer ønsket å være med videre

Til Europower kommer olje- og energiminister Terje Aasland med følgende kommentar om endringene i styret;

– Mitt inntrykk er at alle styremedlemmene i Statnett i utgangspunktet ønsket å være med videre. Det er jeg glad for, samtidig som det er naturlig at det med jevne mellomrom blir gjort endringer i styrets sammensetning. Statnett har store oppgaver foran seg, og da er det positivt å få nye impulser inn i styret, skriver han i en e-post.

Aasland understreker at regjeringen arbeider med vurderinger knyttet til styresammensetning gjennom hele året.

– Beslutningene fattes gjerne om våren, før de mange foretaksmøtene og generalforsamlingene. Avklaringene knyttet til Statnetts styre ble gjort for noen uker siden, skriver Aasland.

Wenche Teigland rykker opp til nestleder. Hun har bakgrunn fra konsernledelsen i BKK, blant annet som produksjonsdirektør. I likhet med Nakstad er også Teigland utdannet sivilingeniør i maskinteknikk, men har sin utdannelse fra USA.

Statnett-styret har nå følgende sammensetning:

  • Nils Kristian Nakstad (leder)
  • Wenche Teigland
  • Egil Gjesteland
  • Maria Sandsmark
  • Christian Reusch
  • Hilde Singsaas
  • Ingeborg Ligaarden (ansattrepresentant)
  • Steinar Jørånstad (ansattrepresentant)
  • Rolf Korneliussen (ansattrepresentant)