Eiere av solkraftverk på bygg med høyt energiforbruk må ofte betale høyere nettleie for solkraften de produserer selv, enn de som har solceller på bygg med vanlig energibruk, til tross for at de produserer og bruker solstrømmen lokalt.

Årsaken er kort fortalt at de må betale nettleie hver gang solstrømmen sendes fra ett tilknytningspunk på bygget til et annet. Jo flere målepunkter, jo høyere nettleie.

Praksisen fører til at solkrafteiere bygger mindre solkraftanlegg enn de ønsker, og i verste fall struper produksjonen på solfylte dager for å holde seg under grensen på 100 kW for innmating i strømnettet.