Det er prisforskjellen mellom to prisområder som skal avgjøre hvilken vei kraftflyten skal gå; fra område med lav pris – til område med høy pris. Så langt i år (fra nyttår frem til 17.