Det finansielle kraftmarkedet organiseres av strømbørsen Nasdaq OMX Commodities. Her handles kraftkontrakter med levering frem i tid.

I et innspill til Energikommisjonen skriver Nasdaq at det er for mange prisområder i Norge til at det finansielle kraftmarkedet kan fungere godt.

– Systemoperatøren har et for smalt syn på de kortsiktige prissignalene i det fysiske markedet, og ignorerer de negative risiko-effektene til finansielle aktørene i markedet, skriver Nasdaq til kommisjonen (Europowers oversettelse).

– Områdene er for små

Norge er delt i fem prisområder (budområder).