Energiministeren er den som er ansvarlig i regjeringen for nettkapasiteten, men næringsministeren blir møtt av mange selskaper som etterlyser bedre tilgang på strøm.

– Vi må møte utfordringen på to områder. Vi må bygge ut veldig mye mer fornybar energi i Norge, og så må vi bygge ut mer overføringskapasitet i Norge; bedre linjer. Målet vårt er at vi skal sørge for at kraftoverskuddet forblir et overskudd, sier næringsminister Jan Christian Vestre til Europower etter pressekonferansen der regjeringen la fram ambisjonen om å tildele konsesjoner på til sammen 30 GW med havvind innen 2040.