1. oktober i år skal Statnett levere en rapport til NVE om mulige SAKS-tiltak, siden Norge kan komme i en «svært anstrengt kraftsituasjon». Det er en viss risiko for rasjonering av strøm.