Ytelsene til toppsjefene i statlig eide selskaper blir hvert år offentliggjort i statsbudsjettet. Dermed har man også innsikt i hva Statkraft-sjefen får i lønningsposen.

Christian Rynning-Tønnesen topper ikke listen i fastlønn, men kombinasjonen av lønn, bonus og pensjonskostnad gjør at han er helt i toppsjiktet.