Ytelsene til toppsjefene i statlig eide selskaper blir hvert år offentliggjort i statsbudsjettet. Dermed har man også innsikt i hva Statkraft-sjefen får i lønningsposen.

Christian Rynning-Tønnesen topper ikke listen i fastlønn, men kombinasjonen av lønn, bonus og pensjonskostnad gjør at han er helt i toppsjiktet.

Har økt med 50 prosent

Rynning-Tønnesen tiltrådte som Statkraft-sjef i 2010, og dermed var 2011 første hele lønningsår. Det året hadde han samlede godtgjørelser på 6,3 millioner kroner. I 2021 var det tilsvarende tallet 9,5 millioner kroner.