Fyllingsgraden i NO1 går opp to prosentpoeng sammenlignet med uke 36. Det er 4,1 TWh reserver i vannmagasinene, mens det i uken før var 4,0 TWh.

Fyllingsgraden i NO2 går opp én prosentenhet til 50,1 prosent. Reservene på 17,2 TWh øker med 0,3 TWh sammenlignet med forrige uke. Vanligvis er det 28,1 TWh tilgjengelig i NO2 i uke 37. Normalt er det bare 0,2 TWh ytterligere tilsig på høsten etter uke 37, før tappesesongen starter.

Fyllingsgraden i Midt-Norge øker også i uke 37, med fire prosentpoeng til 83 prosent, og er nå høyere enn medianen for de tjue foregående årene.