Artikkelen er oppdatert.

Planene inkluderer nye vannveier og tre nye kraftverk som til sammen vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år og 600 megawatt ny installert effekt.

Dette tilsvarer strømforbruket til 10.000 – 12.500 husstander og betyr at den installerte effekten nær dobles, skriver Lyse i en pressemelding. Kostnadsestimatet er foreløpig 4-5 milliarder kroner.

Planene lanseres som følge av behovet for mer fornybar kraft, og skal skje innenfor RSKs nedbørsfelt og regulerte magasiner.

– Samfunnet etterspør stadig mer fornybar energi.