Thor Egil Braadland er ansvarlig for myndighetskontakt i Norges Automobil-Forbund (NAF). Han kan fortelle at NAF selv har regnet seg til svaret på spørsmålet. Resultatet er tydelig, og det kan nok være til til jubel og glede for elbilister. Fordi ja, det lønner seg fortsatt å bruke elbil.

– Selv om strømprisen øker, så har vi også hatt økte drivstoffpriser. Før jul var bensinprisen på 17 kroner literen, i sommer har vi sett priser opp mot 30 kroner literen. Så lenge både strømpriser og drivstoffpriser er høye, vil forskjellen mellom dem gjøre at elbilen fortsatt kommer ut som billigst i bruk, sier Braadland i en e-post til Europower.

Selv med økte strømpriser kommer altså elbilen fortsatt best ut. Dette kommer kanskje som en overraskelse for forbrukerne. Norstats undersøkelse viser at én av fire nordmenn er mindre interessert i å eie elbil på grunn av strømprisene. Likevel viser NAFs beregninger at det fortsatt lønner seg å eie elbil.

Thor Egil Braadland er myndighetskontakt i NAF. Foto: NAF

Beregninger

Regnestykkene som ble gjort er med en årlig kjørelengde på 12.000 kilometer. For elbilene som er brukt som eksempel er det regnet årsforbruk ved 100 prosent hjemmelading med en snittpris for fjerde kvartal 2021, som var på 164,8 øre per kilowattime inkludert nettleie, avgifter og strømstøtte. For bensin- og dieselbil er utregningen gjort basert på gjennomsnittlig forbruk per kilometer på 0,065 liter.

For å regne seg fram til svaret har NAF sett på tre ulike typer elbiler; Volkswagen ID.4, Audi e-tron 55 og Nissan Leaf. Når det gjelder strømprisen har de altså brukt 165 øre per kilowattime (inkludert strømstøtte, moms og nettleie). Dersom forbrukeren bare tyr til hjemmelading av bilen sin, gir det rundt 4500 kroner i drivstoffutgifter i året på en gjennomsnittlig elbil.

En gjennomsnittlig bensin- eller dieselbil har til sammenlikning rundt 15.000 kroner i drivstoffutgifter i året, dersom literprisen er på litt under 20 kroner.

Den aller billigste elbilen var Volkswagen ID.4. Den har bare 26 prosent av drivstoffkostnadene til en gjennomsnittlig dieselbil.

Skrur man opp bensin- og dieselprisen til 25 kroner literen, vil dette øke de årlige drivstoffutgiftene til bensin- og dieselbiler til 19.500 kroner.

Hvor høyt må strømprisene før det ikke lenger lønner seg med elbil?

NAFs beregninger viser at den betalte strømprisen (inkludert strømstøtte, moms og nettleie) må bli på anslagsvis mellom 6-7 kroner per kWt for at elbilen ikke lenger skal lønne seg. Med regjeringens strømstøtteordning, der det i dag betales 80 prosent av all strøm over 70 øre (pluss moms), så viser en grov beregning at markedsprisen på strøm må ligge på rundt hele 20 kroner kWt før drivstoffet til elbilen er dyrere enn det 25 kroner literen på bensin og diesel tilsvarer. Nå åpnes det for at strømstøtten kan bli enda høyere - med de politiske signalene som kommer fra flertallet på Stortinget, minner Braadland om.

– Når strømstøtten økes til 90 prosent fra oktober til desember, gjør dette hjemmelading av elbil enda mer prisgunstig sammenlignet med å kjøpe bensin og diesel, sier Braadland.

Han vil også understreke at det er veldig grove beregninger og anslag som er blitt brukt, men at det likevel kan gi en pekepinn om dimensjonene.