I slutten av august kom dommen fra Midtre Hålogaland tingrett om at Lofotkraft ikke har forkjøpsrett til de omstridte 188 aksjene i Vesterålskraft. I går, tirsdag bekjentgjorde Lofotkraft at de anker denne dommen.