Et av kriteriene regjeringen vil bruke for å sile ut selskaper før den første havvindauksjonen på norsk sokkel, vil i praksis utelukke mange av selskapene som har varslet interesse for å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø II.

Advarselen kommer fra administrerende direktør Simen Elvestad i Seagust, havvind-konsortiet til Ferd og Arendals Fossekompani, som sammen med partneren Vattenfall vil konkurrere om et Norges første havvindfelt når første fase av Sørlige Nordsjø II lyses ut neste år.

Regjeringen vil at selskaper som vil delta i auksjonen om Sørlige Nordsjø II må kvalifisere seg til å delta i auksjonen.