Alle de store nettselskapene har den nye nettleien klar. På fastleddet følger de samme system alle sammen, dog med ulike tariffer.

Noen av selskapene bruker det nye begrepet kapasitetsledd for fastledd, men modellen er den samme: En kapasitetstrapp og kundens topplast avgjør fastleddet hver måned.