9. august flommet vannet over dammen ved Braskereidfoss kraftverk og trengte inn i anlegget.

En granskingsrapport viser at Hafslund Eco ikke hadde rutiner og systemer på plass for å håndtere en så stor flom.