– Jeg har i dag bedt NVE om umiddelbart å fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Meldingen kommer to dager etter at vassdragsdirektør Kjetil Lund i Europower fortalte at NVE ville vurdere strenger rapportkrav til produsentene.

I Sør-Norge er magasinfyllingen lav. Hvis vannmagasinene ikke fylles opp før vinteren kan prisene bli svært høye. I verste fall kan måtte vi rasjonere strømmen mot vårparten, har Statnett advart.

NVE samler hver uke inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene, for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet. Departementet ber nå om informasjon om hvordan dette vannet faktisk disponeres.

– Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland.

Rapporteringsordningen vil gjelde for kraftprodusentene i Sør-Norge fram til neste sommer.

– Det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå holder tilbake vann som kan lagres til vinteren. Jeg vil understreke at det per i dag er lav sannsynlighet for rasjonering til våren. Det er likevel viktig at vi tar situasjonen på alvor, sier Aasland.

Fornybardirektør Eivind Heløe i Energi Norge har ingen innvendinger mot rapporteringsordningen.

– Vi forstår at myndighetene vil ha bedre beslutningsgrunnlag i den situasjonen. Derfor er vi positive til en intensivert rapportering av statusen i vannmagasinene, sier Heløe til NRK.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med ny tittel og retting av en feil: OED vil ha oversikt over hvordan vannmagasinene disponeres fra uke til uke, ikke fyllingsgraden.