Nordmenn kan i stor grad lade elbilen med god samvittighet. 97 prosent av strømmen som ble brukt i Norge i fjor stammer fra fornybare energikilder, viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2021.

Klimadeklarasjonen viser hvordan strømmen vi bruker i Norge blir produsert (se nederst).

2021-nivået er imidlertid en nedgang fra 2020, da 98 prosent av strømmen vi brukte i Norge var fornybar.

Klimagassutslippet fra det norske strømforbruket var også høyere i 2021 enn i 2020.

I 2021 var gjennomsnittlige klimagassutslippet som følge av norsk strømforbruk på 11 gram CO₂-ekvivalenter per kilowattime, en økning fra 8 gram CO₂-ekvivalenter per kWh i 2020.