– Integrasjon mellom nettvirksomhet og annen virksomhet kan føre til konkurranseproblemer som følge av manglende nøytralitet og insentiver til kryssubsidiering, skriver Konkurransetilsynet.

Bakgrunnen for utspillet er regjeringens forslag om å øke grensen for krav om funksjonelt skille.