– Integrasjon mellom nettvirksomhet og annen virksomhet kan føre til konkurranseproblemer som følge av manglende nøytralitet og insentiver til kryssubsidiering, skriver Konkurransetilsynet.

Bakgrunnen for utspillet er regjeringens forslag om å øke grensen for krav om funksjonelt skille. Mens grensen i dag er 10.000 nettkunder, vil regjeringen øke grensen til 100.000 kunder.

Debatten om funksjonelt skille har pågått i årevis, og man antok at saken var avgjort da kravet trådte i kraft i 2020.