Statnett ønsker mer flyt av kraft mellom nord og sør – Sp og SV er imot. Forskjellene i hvor det brukes og produseres kraft har fått Statnett til å ville gire opp tempoet i utbyggingen av de store kraftlinjene mellom sør og nord.