Staten stopper Norges største solpark – jordvern er viktigere: Det blir likevel ikke noe av det som skulle bli Norges største bakkemonterte solenergipark i Modum. I alle fall ikke hvis Statsforvalteren beslutning om å stoppe saken blir stående. Ifølge Bygdeposten legger staten avgjørende vekt på jordvernet, og opphever kommunens vedtak om å si ja til prosjektet som skulle etableres på jordbruksområde. Administrasjonen i kommunen sa nei til planene om solparken Hydropower, men et politisk flertall sa likevel ja til planene i et ekstraordinært møte i mars i år.