Staten har tjent 27 milliarder ekstra på strømkrisen hittil i år: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har på forespørsel fra VG regnet på hvor mye ekstra staten har fått inn på grunn av de ekstraordinære strømprisene fra 1.