Regjeringen bevilger 200 millioner kroner til et nasjonalt senter for nukleær forskning. Det er Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE), som sammen skal drive det nye nasjonale senteret.