Regjeringen bevilger 200 millioner kroner til et nasjonalt senter for nukleær forskning. Det er Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE), som sammen skal drive det nye nasjonale senteret. – Vi er omgitt av land som har kjernekraft, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.