Ordfører snur om vindkraft. I 2021 gjorde Bamble kommune det til et prinsippvedtak å ikke ha så mye som én vindmølle. Vedtaket møtte motstand. Kommisjonens forslag om å bygge mindre anlegg, såkalt «nærvind» i industriområder og langs veiene, kan ha endret ordførerens oppfatning. – Jeg mener det ligger til rette for å ha energi tilgjengelig veldig nært på der utviklingen skjer. Det er spennende, sier ordfører Hallgeir Kjeldal til NRK.

Spår hundrevis av vindmøller på gårdene.