Fire av fem vil ha makspris på strøm. Mens 79 prosent av de spurte svarer de vil ha en slik øvre grense for hvor mye strømmen skal koste, svarer 12 prosent at de ikke vet.