Ekspert mener Google-etablering vil øke strømprisene i Sør-Norge. Googles etablering av et stort datasenter i Skien kan føre til en betydelig økning i strømprisene i Sør-Norge. Det mener strømanalytiker Sigbjørn Seland.