Søker om firedobla effekt i Øksenelvane-kraftverket. Opphavleg søkte SFE Produksjon om å installere ein turbin og ein generator på 64 MVA, til erstatning for dei to gamle. Installert effekt kunne då bli dobla frå dagens 28 megawatt til 55 megawatt (MW).