Vil bygge havvindanlegg utenom auksjonene. Selskapet Wind Catching Systems vil bygge et demoprosjekt utenfor Vestlandet for sin havvindløsning med et «seil» med mange rotorer. Det skal skje utenom de ordinære auksjonsrundene.