Vestre påla Statkraft å redusere milliardbonuser: «Urimelige». Næringsministeren tok selv initiativ til å pålegge Statkraft og redusere trader-bonusene mer enn det selskapet selv hadde lagt opp til. Nå oppfordrer han selskapet til stor grad av åpenhet (DN).

Energieffektivisering kan redde kraftbalansen – og strømprisene. 11 TWh energieffektivisering i norske bygninger innen 2030 kan snu et forventet kraftunderskudd til overskudd, viser analyser fra THEMA Consulting (Elektro 24-7).

Formannskapet behandler tre vindkraftsaker.