Vestre påla Statkraft å redusere milliardbonuser: «Urimelige». Næringsministeren tok selv initiativ til å pålegge Statkraft og redusere trader-bonusene mer enn det selskapet selv hadde lagt opp til. Nå oppfordrer han selskapet til stor grad av åpenhet (DN).