GNP-sjefen avfeier fare for konkurs. Strømleverandøren GNP Energy har varslet et tap på 120 millioner kroner for fjoråret og solgt unna deler av porteføljen, men det er ingen fare for konkurs, ifølge konsernsjef Gisle Sveva.