Equinors fornybarsjef etter skrinlegging av havvindprosjekt: – Kostnadsøkningene vi ser nå, er bekymringsfulle. Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim fastholder at de ikke har gitt opp Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord etter skrinleggelsen av Trollvind, men beskriver kostnadsbildet som svært krevende. – Vi må ha prosjekter vi kan forsvare. Det må være et minimum av lønnsomhet, men med de kostnadsøkningene vi har sett, er det ikke forsvarlig økonomisk sett. Vi kan ikke kaste gode penger etter prosjekter som ikke møter grunnleggende lønnsomhetskrav, sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim til DN.