Å Energi varsler milliardutbytter. Etablerer gulv for utbytte de kommende fire årene. 2024: NOK 1 083 mill, 2025: NOK 1 100 mill, 2026: NOK 1 200 mill, 2027: NOK 1 200 mill.