Utreder flere nye vindparker i Finnmark. Fortum Nordkraft har planer om et anlegg for vindkraft helt nordvest i Porsanger kommune. Bare få kilometer nord for dette skal det utredes ytterligere ett vindkraftanlegg, vest for Repvåg i Nordkapp kommune.