Statnett lovar å greia ut både jord- og sjøkabel i Rosendal: Etter at Statnett si orientering til kommunestyret i juni, sende eit samla kommunestyre eit brev til Statnett der dei gjorde det kjent at dei motset seg kraftliner i luftspenn gjennom kulturlandskapet i Rosendal og Folgefonna nasjonalpark.