Planlegger Norges største solcellepark i Skien. Godseier Leopold Løvenskiold presenterte tirsdag et prosjekt der selskapet skal samarbeide med Skagerak kraft og det børsnoterte selskapet Cloudberry om en storstilt solcellepark. Det skriver Telemarksavisa. Området som skal belegges med solcellepaneler er på hundre dekar og ligger nord for Løvenskiold Fossum. Det kan gi en årsproduksjon på åtte gwh (gigawatt timer) med en effekt på åtte megawatt, eller rundt 400 husstander. – Alle skjønner at vi trenger kraft men ingen vil ha det i bakhagen, da passer det greit at det er i min bakgate at dette vil bli liggende, sier Leopold Løvenskiold.