Rekordbillig strøm: – Kan være lønnsomt å produsere vannkraft med negativ pris. Det koster for strømselskapene å produsere kraft. Selv om prisen er lav. Men likevel kan strømselskapene ha inntekter. – Det er et fenomen at norske produsenter har solgt opprinnelsesgarantier. Det betyr at de har fått 4 til 5 øre for kraften de har solgt. Derfor kan det være lønnsomt å produsere vannkraft med negativ pris, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. (NRK)

Vil ha solcellepark: – Gir mer energiproduksjon i kommunen.