Energikommisjonens leder Lars Sørgard får refs etter utspill: – Forvirrende og forstyrrende. Kommisjonsleder Lars Sørgard havnet i mindretall om hvor mye kraft Norge skal bygge ut. Nå får han kjeft fra LO for å promotere mindretallets syn – etter at rapporten ble lagt frem. – Ingen, heller ikke en professor fra Norges Handelshøyskole, vil klare å overbevise folk om tøffe klimakutt, hvis ikke folk har en jobb å gå til, sier LO-sekretær og utvalgsmedlem Are Tomasgard. (Dagens Næringsliv)

Borettslag slipper nettleie på egenprodusert strøm.