Et unødvendig tiltak som kan gjøre vondt verre. Regjeringens styringsmekanisme for kraftmarkedet fungerer best som politisk alibi. (…) …fungerer som et nyttig alibi for en regjering som ikke liker å innrømme at markedet i seg selv byr på en langt bedre styringsmekanisme enn noe byråkrater og politikere greier å klekke ut.