Blåser i spekulasjon. Regjeringen ser ikke problemet ved at finansfolk tjener seg søkkrike på å spekulere i strøm. (…) De har tjent enorme summer i forbindelse med strømpriskrisa i Europa.